Ekologie

Koordinátor EVVO – Mgr. Eva Fišerová
Email: fiserova@zspll.cz

  Koordinátor Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) zpracovává Roční školní plán EVVO, který je součástí školního vzdělávacího programu. Úspěšně začleňujeme environmentální výchovu do výuky. Máme školní knihovnu, která je modernizována a průběžně doplňována vhodnými tituly z oblasti EVVO.
  Jsme zapojeni do projektu M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Získáváme pravidelně informační servis a metodickou podporu, kterou zajišťují střediska ekologické výchovy ve všech krajích ČR v podobě časopisu Bedrník. Z něj čerpáme informace o akcích, programech, pomůckách, literatuře a finančních zdrojích pro EVVO.
  Každý rok je sestaven program akcí EVVO, který je průběžně plněn. Příspěvky a práce z výtvarné činnosti jsou uveřejňovány ve školním časopise Škulda.

 

 

V EVVO využíváme specifické klima a prostředí, v němž se naše škola nachází:

 za příhodného počasí se děti vyučují venku na zahradě
 pořádáme pro žáky exkurze za účelem poznávání krás jesenické přírody
 spolupracujeme s pracovníky CHKO
 usilujeme o ekologický provoz školy
 realizujeme projekty vztahující se k životnímu prostředí

  Koordinátor zpracovává jednodenní nebo dlouhodobější projekty. Finanční dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje jsme získali například na projekt „Děti pro Zemi“, nebo „Ekologické hrátky s Priessnitzem“